15 judecători numiți în cadrul Tribunalului UE

1 aprilie 2016 UE

15 judecători în cadrul Tribunalului UE au fost numiți de guvernele statelor membre ale UE la 23 martie 2016.

Dintre cele 15 numiri în cadrul Tribunalului, opt sunt legate de reînnoirea parțială a acestuia, care are loc o dată la trei ani. Celelalte șapte numiri sunt legate de reforma Tribunalului convenită în 2015.

În cadrul reînnoirii parțiale următoarele persoane au fost numite judecători pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2016 și 31 august 2022:

Dl Sten Frimodt Nielsen (Danemarca)
Dl Dimitrios Gratsias (Grecia)
Dl Marc Jaeger (Luxemburg)
Dna Krystyna Kowalik-Bańczyk (Polonia)
Dl Viktor Kreuschitz (Austria)
Dl Paul Nihoul (Belgia)
Dl Savvas S. Papasavvas (Cipru)
Dl Marc Van der Woude (Țările de Jos)

Dna Krystyna Kowalik-Bańczyk și dl Paul Nihoul sunt judecători noi în cadrul Tribunalului. Celelalte persoane sunt numite din nou judecători în cadrul Tribunalului.

În total, la 31 august 2016 vor expira mandatele a 14 judecători. Doi judecători au fost deja numiți din nou la 16 septembrie 2015 (dl Heikki Kanninen din Finlanda și domnul Juraj Schwarcz din Slovacia). Alți patru judecători va trebui să fie numiți până la 31 august 2016, în vederea finalizării reînnoirii parțiale din 2016.

Citeste mai mult  CJUE. Italia este obligată la plata unei sume forfetare de 20 de milioane de euro ca urmare a aplicării greșite a Directivei privind deșeurile

În temeiul reformei Tribunalului, guvernele statelor membre au numit judecători următoarele persoane, pentru un mandat care se încheie la 31 august 2016:

Dl Dean Spielmann (Luxemburg)
Dl Constantinos Iliopoulos (Grecia)
Dna Nina Półtorak (Polonia)
Dna Anna Marcoulli (Cipru)
Dl Zoltán Csehi (Ungaria)
pentru un mandat care se încheie la 31 august 2019:

Dl Virgilijus Valančius (Lituania)
Dl Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (Spania)
Mandatele primilor judecători sunt mai scurte decât ale celorlalți doi judecători, pentru a le alinia la necesitatea de reînnoire parțială o dată la trei ani. Judecătorii pot fi numiți din nou.

Pentru a încheia prima etapă a reformei Tribunalului, urmează să fie numiți alți cinci judecători.

Cuvinte cheie: >