Modificarea prevederilor privind stabilirea pedepsei în cazul concursului de infracțiuni – propunere legislativă

1 iunie 2017 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.39 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, potrivit căreia în caz de concurs de infracțiuni când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, fără ca acest spor să depășească încă o dată limita maximă specială prevăzută pentru infracțiunea stabilită ca fiind cea mai grea.

În prezent art.39 alin. (1) lit. b) prevede că în caz de concurs de infracțiuni se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică pedeapsa, dupa cum urmează:…

b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;

Potrivit expunerii de motive la inițiativa legislativă, din consultarea practicii judiciare s-a constatat că în ceea ce privește stabilirea pedepsei în cazul pluralității de infracțiuni în cazul reglementat în art. 39 alin. (1) lit. b), prin aplicarea sistemului cumulului juridic cu spor obligatoriu, fără nicio limită, se ajunge la aplicarea pedepsei cu închisoare în limite exagerat de ridicate. De aceea, se propune ca lit. b) a art.39 să aibă următorul cuprins:

Citeste mai mult  Noi norme europene privind drepturile și protecția victimelor criminalității

b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, fără ca acest spor să depășească încă o dată limita maximă specială prevăzută pentru infracțiunea stabilită ca fiind cea mai grea.

Cuvinte cheie: > >