Group 1

3 noi infracțiuni în Legea nr. 61/1991 – proiect

2 noiembrie 2017 Noutati legislative

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care modifică şi completează unele acte normative din domeniul ordinii şi siguranței publice, printre care și Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

I. Potrivit completărilor aduse legii nr. 61/1991, dacă după aplicarea sancţiunii contravenţionale prevăzute de lege, continuă încălcarea legii, prin ignorarea avertismentelor lansate de agentul constatator, şi prin aceasta este tulburată folosinţa locuinţei locatarilor dintr-un imobil, fapta va fi considerată infracţiune şi pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

Cele mai dese situații, se referă la:
– redarea de muzică, la intensitate mare, în imobile cu destinația de locuinţe;
– organizarea de petreceri cu caracter privat în spațiul public, în proximitatea imobilelor cu destinația de locuințe;

Faptele prevăzute de Legea nr.61/1991 vor fi în continuare sancţionate contravenţional; aplicarea amenzii va fi în continuare instrumentul principal de restabilire a ordinii publice. Totuşi, repetarea sau refuzul de a înceta săvârșirea faptelor, după ce agentul constatator avertizează asupra consecinţelor, trebuie să conducă la măsuri mai drastice, de natură penală, se arată în expunerea de motive. În toate cazurile, existența infracțiunii este condiționată de tulburarea folosinței locuinței mai multor locatari dintr-un imobil.

Citeste mai mult  Propuneri MAI de amendare a Codului penal

Această infracțiune vine să completeze actualul cadru legal referitor la infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice (art. 367 – art. 375 din Codul penal) și să protejeze acele relații sociale ce nu beneficiază de protecția infracțiunii
prevăzută de art. 371 din Codul penal (tulburarea ordinii şi liniştii publice), a cărei existență este condiționată de exercitarea unor violențe, amenințări sau atingeri grave aduse demnității.

II. De asemenea, se propune incriminarea şi pedepsirea cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă a faptei persoanei care, deși este avertizată cu privire la consecințele legale la care se expune, împiedică în orice mod organele de ordine publică de a-și îndeplini, în condițiile legii, obligații de serviciu.

Sfera acestor obligaţii este strict determinată şi se referă la:
a) constatarea săvârșirii, în flagrant, de infracțiuni sau contravenții,
b) ocrotirea vieții, sănătății și integrității corporale a persoanelor aflate într-o stare de pericol,
c) legitimarea, controlul corporal, al bagajelor și al vehiculului sau conducerea unei persoane la sediul poliției ori al altui organ de stat.

Citeste mai mult  Cine beneficiază de 5% TVA destinată serviciilor de restaurant și catering?

Atunci când actul de împiedicare constituie el însuşi o infracţiune, se vor aplica regulile privind concursul de infracţiuni. Pe de altă parte, sancţiunea nu se aplică persoanei care face obiectul măsurilor ce trebuie luate de organul de ordine publică.

Această nouă faptă penală, care protejează activitatea autorităților competente în etapa pre-penală (înainte de începerea urmăririi penale), vine în completarea infracțiunii de obstrucționare a justiției, faptă prevăzută și
pedepsită de art. 271 din Codul penal.

III. Totodată, se propune incriminarea faptei de a întrebuința în public cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene în mod nemijlocit la adresa unui organ de urmărire penală sau de ordine publică, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, şi pedepsirea cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Cuvinte cheie: > >