Executarea silită a unui bun asupra căruia este instituit sechestru penal

23 aprilie 2019 Drept Penal

Executarea silită a unui imobil cu privire la care s-a dispus o măsură asigurătorie conform Codului de procedură penală nu este interzisă prin lege şi, în consecinţă, nu constituie infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută în art. 297 C. pen., în condiţiile în care distribuirea sumelor obţinute din executarea silită a imobilului nu a fost realizată, iar organul judiciar care a instituit măsura asigurătorie nu a fost exclus din actele întocmite de executorul judecătoresc referitoare la distribuirea sumelor menţionate. (ICCJ, Secţia penală, decizia nr. 325/A din 7 decembrie 2018, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >