Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată

24 aprilie 2019 Noutati legislative

Miercuri, 24 aprilie 2019, Camera Deputaților (for decizional) a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în urma reexaminării ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.560 din 18 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.957 din 13 noiembrie 2018, eliminând textele declarate neconstituționale.

Potrivit completărilor aduse, prevederile legii privind medierea sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

Textul adoptat dispune în mod expres că nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege. În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile
pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte.

Citeste mai mult  S-a modificat Codul Muncii

Se mai prevede că, în condiţiile în care legea impune îndeplinirea unor condiţii de fond şi formă, legalitatea acordului de mediere poate fi verificată şi atestată fie de avocaţii părţilor sau de către un notar public, în situaţia în care acestea au fost asistate pe parcursul procedurii de mediere, fie de un alt avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor. Acordul de mediere verificat şi atestat de către avocaţii părţilor, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor, este titlu executoriu.

Cuvinte cheie: > > > >