Poate formula Serviciul de Probațiune contestație în temeiul art . 425 ind. 1 CPP?

23 mai 2019 Drept Penal

Curtea de Apel Craiova a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile privind dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă Serviciul de Probaţiune face parte din categoria subiecţilor procesuali la care hotărârea atacată se referă, în sensul art. 425 ind.1 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 34 C.p..p, cu aplicarea art. 29 C.p.p. care definesc noţiunea de subiect procesual şi respectiv de participant la procesul penal?

În sesizarea formulată Curtea de Apel arată că, prin prevederile art. 583 Cod procedură penală s-a reglementat, sub aspect procesual, instituția revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere care poate fi dispusă în condițiile art. 96 sau 97 Cod Penal din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probațiune, de către instanța de judecată care judecă sau a judecat în primă instanță infracțiunea ce-ar putea atrage revocarea sau anularea.

Condițiile substanțiale care trebuie îndeplinite pentru dispunerea revocării suspendării sub supraveghere în ceea ce privește domeniul măsurilor de supraveghere și obligațiilor sunt reglementate în prevederile art. 94 alin. 4 și 96 alin. 1 Cod penal.

Citeste mai mult  Arest la domiciliu. Încuviinţarea prezentării la susținerea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere

Procedura de judecata a sesizării formulate de serviciul de probațiune privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 96 alin. 1 Cod penal raportat la art. 53 alin. 1 Ccod de procedură penală este cea preavăzută în dispozițiile art. 597 Cod de procedură penală.

Legitimare procesuală activă în ceea ce privește exercitarea contestației împotriva hotărârii pronunțată de instanța de executare în procedura prevăzută de art. 583 Cod de procedură penală au: procurorul, persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate prin hotărâre precum și subiecții procesuali la care hotărârea atacată se referă.

Chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție este de a stabili dacă Serviciul de probațiune poate avea calitate procesuală activă pentru a formula contestație împotriva hotărârii primei instanțe pronunțate în procedura prevăzută de art. 583 Cod de procedură penală, fiind considerat în acest sens subiect procesual la care hotărârea atacată se referă.

Conform art. 29 Cod de procedură penală participanți în procesul penal sunt organele judiciare, avocatul, părțile, subiecții procesuali principali precum și alți subiecți procesuali. Această ultimă componenta a participanților în procesul penal este definită în prevederile art. 34 Cod de procedură penală conform cărora în afara subiecților procesuali principali au calitate de subiecți procesuali următorii: martor, expert, interpret, agent procedural, organele speciale de constatare precum și orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligații sau atribuții în procedurile judiciare penale.

Citeste mai mult  Transferul unei persoane detinute intr-o institutie de corectie din SUA pentru executarea pedepsei intr-un penitenciar din Romania

Din perspectiva dispozițiilor art. 34 Cod de procedură penală, Serviciul de probațiune este un organ prevăzut de lege având atribuții  în procedurile penale ce se desfășoară în faza execuțională a procesului penal.
Dispozițiile Legii 252/2013 reglementează în mod detaliat atribuțiile Serviciului de probațiune de coordonare a procesului de supraveghere a respectării măsurilor de supraveghere și executării obligațiilor stabilite de instanță în sarcina persoanelor față de care s-a dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, eliberarea condiționată dacă restul de pedeapsă rămas executat la data eliberării este de doi ani sau mai mare.

Instanța de executare sesizată conform art. 583 Cod de procedură penală raportat la art. 67 din Legea 252/2013 va verifica dacă sunt îndeplinite în substanță condițiile prevăzute de art 96 alin. 1 Cod penal pentru a dispune revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere. În analiza acestor condiții, situația premisă o constituie existența procesului de supraveghere a respectării măsurilor de supraveghere și executării obligațiilor stabilite de instanță, astfel încât rolul serviciului de probațiune este de sesizare a instanței de executare, de întocmire a raportului de evaluare a persoanei supravegheate.

Cuvinte cheie: > > >