7 declarații fiscale pe care le depun persoanele fizice vor fi comasate

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere un proiect de Ordonanță de Urgență privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative, potrivit căruia se reduce numărul de declarații depuse la organul fiscal de persoanele fizice care desfașoară activitati economice sau realizeaza unele categorii de venituri, de la 7 formulare  (D200, D 201, D 220, D221, D600, D604 și D605) la o Declarație unică pentru persoanele fizice, care sa cuprinda toate informatiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate.

”Aşa cum am promis, contribuabilii depun o singură declaraţie în loc de şapte declaraţii. Plăţile pentru impozitul pe venit, CAS şi CASS, în cursul anului, se fac la venitul estimat pentru anul curent şi nu la venitul realizat în anul precedent. Există un singur termen de plată, respectiv până la data de 31 martie a anului următor, celui în care se realizează venitul, în loc de cinci termene de plată. A fost eliminată obligaţia de a efectua plăţi anticipate, ceea ce conduce la eliminarea dobânzilor şi penalităţilor pentru neplata la aceste termene. Contribuabilul poate alege să efectueze plăţi oricând în cursul anului, care vor conduce la posibilitatea utilizării resurselor financiare în cursul anului în funcţie de necesităţile proprii ale contribuabilului. Se acordă bonificaţie, adică se reduce suma de plată pentru efectuarea plăţilor înainte de termenul limită. Contribuabilii nu vor mai avea, nu se vor deplasa la organul fiscal dacă vor depune declaraţia unică prin spaţiul privat virtual. Încurajăm depunerea declaraţiilor în mediul online şi pentru acest lucru se acordă chiar o bonificaţie. Încadrarea ca plătitor de CAS sau CASS se face în funcţie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent. Calitatea de asigurat se dobândeşte de la data depunerii declaraţiei şi nu de la data efectuării plăţii, ca în prezent. Persoanele cu venituri mici sau fără venituri sunt asigurate în sistemul de sănătate, timp de 12 luni, dacă plătesc CASS la nivelul a şase salarii minime brute – 1900 de lei – față de nivelul a 12 salarii minime, la cât plătesc în prezent”, declara premierul V. Dăncilă în legătură cu acest mecanism mai simplu de stabilire, declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice.

Cuvinte cheie: >