Abrogarea prevederii potrivit căreia perioada de detenție se reduce cu 30 de zile pentru fiecare lucrare scrisă în penitenciar

30 ianuarie 2016 Noutati legislative

Ministerul Justiţiei a iniţiat Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru abrogarea art.96 alin.(1) lit. f) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Potrivit expunerii de motive, în prezent, legea privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal acordă un beneficiu persoanelor condamnate, reglementat prin dispozițiile art. 96 art. (1) lit.f), prin care se prevede: „pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii școlare și formării profesionale, în vederea acordării liberării condiționate, se calculează după cum urmează: (…) f) în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate.”

În perioada 01.01.2013-21.12.2015, conform datelor statistice comunicate de Administrația Națională a Penitenciarelor, au fost elaborate și publicate 440 de lucrări științifice de către 229 de persoane condamnate. In ceea ce privește lucrările cu caracter științific aflate în curs de elaborare, numărul acestora a crescut de la 45 la data de 31 decembrie 2015 la 103 la data de 7 ianuarie 2016 sunt deja în curs de elaborare 103, cele din urmă fiind elaborate de 63 de persoane condamnate (așadar o persoană condamnată lucrează concomitent la mai mult de 1 lucrare științifică).

Citeste mai mult  Persoanele fizice care apelează la darea în plată nu vor plăti impozit pentru transferul de proprietate

În expunerea de motive se apreciază că, prin abuzul de drept constând în forțarea dispozițiilor legale în vederea obținerii beneficiului acordat persoanelor condamnate constând în reducerea duratei pedepsei în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate, s-a conturat un fenomen cu un impact deosebit asupra legislației penale și execuțional-penale, care împiedică și denaturează scopul și spiritul reglementării execuțional penale.

În acest context creat în urma aplicării dispozițiilor legale menționate, unicul scop al persoanelor condamnate aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar, care elaborează lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate, este reprezentat exclusiv de câștigul zilelor de muncă ce sunt considerate ca executate, având, în acest fel, acces mai rapid la mecanismul prin care pot solicita instanței de judecată liberarea condiționată.

În doctrină s-a arătat că pedeapsa are și o funcție de reeducare prin care se urmărește formarea unei noi atitudini față de valorile sociale, cum ar fi ordinea de drept, munca, astfel încât totul să conducă la îndreptarea condamnatului și reintegrarea lui în societate.

În contextul actual, se constată că prin activitatea de elaborare a unor lucrări științifice o persoană privată de libertate nu intenționează și nici nu mai este încurajată să își formeze o conduită corectă față de ordinea de drept, față de regulile de conviețuire socială și față de muncă, în vederea reintegrării ei în societate, nerealizându-se, de fapt, scopul și funcțiile generale, de ordine publică ale pedepsei.

Citeste mai mult  CCR a respins obiecția de neconstituționalitate a proiectului privind executarea pedepselor

În document se mai arată ca simplul fapt al publicării lucrării în reviste ştiinţifice sau de către edituri recunoscute de Colegiul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior nu este de natură a conferi caracter ştiinţific unei lucrări şi nici recomandarea scrisă de un profesor universitar privind relevanţa tematicii lucrării în domeniul ales nu reprezintă o garanţie că lucrarea ce va fi elaborată va respecta standardele în materia unei lucrări ştiinţifice.

Nu există norme foarte clare referitoare la supravegherea persoanei private de libertate în timpul afectat elaborării lucrării, în sensul că normele existente nu asigură efectivitatea realizării de către deţinut a lucrării în cauză. Astfel, se ţine doar evidenţa formală a timpului afectat elaborării lucrării, neexistând o verificare reală a faptului că persoana privată de libertate a desfăşurat în mod efectiv munca de creaţie ştiinţifică.
Nu există nicio dispoziţie referitoare la recunoaşterea caracterului ştiinţific al lucrării publicate de organisme cu atribuţii în domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică, se mai arată în nota de fundamentare.

Citeste mai mult  Noile taxe pentru eliberarea paşapoartelor de la 1 februarie 2017

Din numărul mare de lucrări elaborare de către persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate rezultă cu claritate că aceasta urmăresc exclusiv reducerea pedepsei, ceea ce excede scopului de reeducare al textului aplicat, aspect de natură să justifice necesitatea și urgentarea soluționării aspectelor expuse, prin adoptarea unei soluții imediate, respectiv aceea de abrogare a unui text de lege care nu mai răspunde scopului pentru care a fost creat.

Astfel, având în vedere situația actuală, care a generat un abuz de drept al persoanelor private de libertate, dar și a altor aspecte de aplicare necorespunzătoare a prevederilor, cu consecința îndepărtării aplicării acestei dispoziții legale de la spiritul reglementării, se propune abrogarea dispozițiilor art. 96 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Datorită amplorii fenomenului și a consecințelor extrem de negative anterior prezentate asupra interesului public general, o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgență nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecințe negative care continuă să se producă asupra interesului public general care vizează încrederea societății în justiție și, mod esențial în scopul și finalitatea pedepsei și a procesului penal.

Cuvinte cheie: >