Abuz de încredere. Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului

15 iunie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

1. Însuşirea unui autoturism deţinut în baza unui contract de leasing şi dispunerea, pe nedrept, de acesta, prin înstrăinarea autoturismului către o altă persoană, făptuitorul neplătind ratele prevăzute în contractul de leasing şi nerestituind autoturismul la solicitarea proprietarului, constituie infracţiunea de abuz de încredere.

***Nepredarea autoturismului către societatea de leasing în urma neplății ratelor stabilite prin contract***

2. În temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., competenţa de judecată în primă instanţă aparţine curţii de apel, dacă inculpatul a pierdut calitatea de avocat ulterior momentului la care s-a dat citire actului de sesizare a instanţei. (ICCJ Secţia penală, Decizia nr. 143/A din 22 aprilie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >