Abuz de încredere vs. abuz în serviciu

Dată fiind calitatea de administrator al asociației de proprietari, inculpatul a deţinut documentele financiar-contabile ale asociației, iar după încetarea mandatului de administrator, fiind în posesia lor, a refuzat restituirea acestor documente, deși nu ar mai fi fost îndreptățit să le dețină, faptă care întruneşte elementele infracțiunea de „abuz de încredere”, prevăzută de art. 238 Cod penal şi nu ale infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 C.pen. (Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 1045 din 30 decembrie 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >