Accesarea unei baze de date de către agentul de poliție în interes personal. Consecințe penale

12 februarie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

”Potrivit art. 360 alin. 1 C.pen. constituie infracțiune accesul, fără drept, la un sistem informatic.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol este mai gravă fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită în scopul obținerii de date informatice.

De asemenea, este mai grav conform alin. (3) dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori.

Accesul fără drept presupune inexistența unui temei legal sau contractual, precum și depășirea limitelor pentru care s-a dat autorizarea atunci accesul nu s-a făcut în interes de serviciu, ci în interes personal.

Instanța constată că legea nu face nicio distincție cu privire la modul în care sunt încălcate măsurile de securitate (în cazul concret logarea la sistem făcându-se pe baza introducerii numelui utilizatorului și parolei ce sunt înregistrate în sistem, care în momentul când sunt introduse sunt recunoscute și executate de programul informatic), fiind irelevant că parola de acces și user-ul folosite pentru autentificare sunt adevărate; relevant pentru cauză este faptul că acestea au fost introduse de o altă persoană decât titularul dreptului de acces (inculpatul utilizând parola și user-ul colegului său, s.n. LL,) cu depășirea autorizării ce i-a fost dată (să fie utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în interes de serviciu).

Citeste mai mult  Proces verbal de contraventie incheiat in lipsa anulat

În consecință, (….)

Fapta inculpatului MA care, la data de 09.01.2017, la solicitarea prealabilă, telefonică, a inculpatului PG, a accesat cu depășirea limitelor autorizării, în intervalul orar 08:09:19 – 08:11:28, bazele de date evidența persoanelor, evidență pașapoarte și evidență auto, scopul verificărilor nefiind unul în interes de serviciu, ci acela de a-i transmite persoanei solicitante faptul că nu figurează urmărită național/internațional, în condițiile în care aceasta fusese identificată de autoritățile franceze ca fiind autorul infracțiuni de furt consumat pe raza orașului Paris, în dauna S.C. De G_S.A., la data de 30.12.2016, întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, prev. și ped. de art. 360 alin. (1), (2) și (3) C. pen.” (Extras din considerentele sentinței penale nr. 2519 din 8 decembrie 2017 a Tribunalului București, www.rolii.ro)

Update: Prin decizia penală nr. 685 din 17 mai 2018, Curtea de Apel București a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul MA împotiva sentinței penale nr. 2519/2017 a Tribunalului București. Decizia instanței de apel poate fi consultată AICI.

Cuvinte cheie: > >