Accesarea fără drept a unui email, în lipsa creării unui prejudiciu, mai constituie infracțiune?

16 martie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

”Fapta inculpatului care, în intervalul 12.06.2012 – 23.07.2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a accesat fără drept, prin introducerea numelui de utilizator și a parolei de acces, sistemul informatic, reprezentat de spațiul de stocare aferent adresei de poștă electronică x, pus la dispoziție de furnizorul de servicii Google Inc. pe serverele sale, constituie infracțiunea prevăzută de art.360 Cod penal. (…)

Potrivit art.360 alin.1 din Codul penal, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, accesul fără drept la un sistem informatic.

În raport de conținutul normei de incriminare, nu pot fi primite apărările inculpatului, potrivit cărora, în lipsa oricărui prejudiciu cauzat părții vătămate, infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic nu ar întruni elementele constitutive prevăzute de legea penală, această faptă nefiind condiționată de un asemenea de rezultat, ci subzistând prin simplul acces la un sistem informatic, fără acordul titularului de drept.

De altfel, această infracțiune este incriminată datorită stării de pericol ce o generează pentru valorile sociale ocrotite de legiuitor, consumându-se independent de producerea unor rezultate păgubitoare la adresa utilizatorului de drept al sistemului informatic.”  (Curtea de Apel Constanța, Decizia penală nr. 570/2014, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >