Accesarea fără drept a unui telefon mobil. Consecințe penale

18 octombrie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta inculpatului care a accesat fără drept telefonul părții vătămate, copiindu-i prin fotografiere apelurile, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prevăzută de art. 360 alin. 1 Cod penal.

Prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic, obiectul material al infracțiunii poate fi și telefonul mobil al părții vătămate. (Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia penală nr. 440/12 octombrie 2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >