Accesiunea vs îmbogățirea fără justă cauză

26 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru soluționarea unei acțiuni fundamentate pe temeiul de drept al îmbogățirii fără justă cauză, trebuie analizate două condiții juridice, respectiv absența oricărui alt mijloc juridic pentru recuperarea de către cel care și-a micșorat patrimoniul a pierderii suferite și absența unei cauze legitime a măririi patrimoniului unei persoane în detrimentul alteia și trei condiții materiale, și anume: mărirea unui patrimoniu, micșorarea unui patrimoniu, ca o consecință a măririi altuia și existența unei legături sau corelații directe între sporirea unui patrimoniu și diminuarea celuilalt.

În ceea ce privește instituția accesiunii, condițiile ce trebuie analizate pentru incidența acesteia sunt distincte de cele necesare pentru soluționarea unei actio de in rem verso, numai restituirea despăgubirilor având la bază principiul îmbogățirii fără justă cauză; iar teoria accesiunii presupune exercitarea dreptului potestativ de accesiune și diferențierea întinderii creanței de restituire, în funcție de buna sau reaua-credință a celui care ridică o construcție sau o lucrare pe terenul celuilalt. (ICCJ, Secţia I civilă, Decizia nr. 601/2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >