Accident cu victime. Acţiune în despăgubiri formulată de casa de asigurări de sănătate a persoanei vătămate

4 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Din economia dispoziţiilor art. 313 din Legea nr. 95/2006 reiese faptul că în cazul unor fapte ilicite ce au ocazionat cheltuieli cu tratamentul medical acordat victimelor, furnizorii de servicii medicale se subrogă în drepturile caselor de asigurări de sănătate împotriva celor vinovaţi.

În condiţiile în care persoana păgubită poate solicita de la asiguratorul RCA al şoferului vinovat de producerea accidentului daunele materiale cuprinzând toate cheltuielile efectuate, dar şi pierderile de venit, prestaţii periodice, în baza raportului de asigurare socială, asiguratorul social al persoanei vătămate are, la rândul său, posibilitatea şi cadrul legal să se îndrepte cu acţiune în regres împotriva celor răspunzători, pentru recuperarea sumelor plătite pentru tratamentul propriului asigurat având, prin urmare, calitate procesuală activă într-o astfel de acţiune. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 652 din 26 februarie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >