Accident de circulație. Condiţii de acordare a penalităţilor de întârziere de către asigurator

13 iunie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”În ce priveşte acordarea penalităţilor de întârziere solicitate de părţile civile apelante, în procent de 0,20% pentru fiecare zi de întârziere că, potrivit art. 36 din Ordinul nr. 14/2011 al C.S.A.:
„ (1) În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este obligat:
a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând o ofertă de despăgubire justificată, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
b) fie să notifice părţii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.
(2) Dacă în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii.
(3) Asigurătorul RCA poate desfăşura investigaţii privind producerea accidentului, în condiţiile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate de autorităţile publice.
(4) Asigurătorul RCA are obligaţia să comunice în scris asiguratului şi păgubitului intenţia de a desfăşura investigaţii privind producerea accidentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data avizării daunei.
(5) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.
(6) În situaţia în care dosarul de daună conţine toate elementele necesare stabilirii dreptului la despăgubire şi cuantificării daunei, despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la completarea dosarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat.
(7) Asigurătorul RCA este obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relaţii contractuale, sau absenţa acestor daune.
(8) Certificatul privind daunele înregistrate trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii: nume/denumire asigurat, CNP/CUI, datele vehiculului, numărul poliţei de asigurare, perioada de valabilitate, clasa bonus malus aferentă, data producerii evenimentului înregistrat, data plăţii despăgubirii.”

Citeste mai mult  Conducere sub influența alcoolului. Lipsa unei duble prelevări de mostre biologice

De asemenea, potrivit disp. art. art. 37 din acelaşi ordin:
„ Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenele prevăzute la art. 36 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, la suma de despăgubire cuvenită, care se plăteşte de asigurător, se aplică o penalizare de 0,2%, calculată pentru fiecare zi de întârziere.”

Din cuprinsul textelor de lege mai sus citate, rezultă până la evidenţă, faptul că asiguratorul este obligat să răspundă notificării în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, sau să notifice părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, în situaţia în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate de autorităţile publice, obligaţie pe care, dacă o încalcă, îl obligă la plata penalităţilor prevăzute la art. 37 din ordin.

Ori, în speţa de faţă, accidentul care a dat naştere la plata de despăgubiri a făcut obiectul cercetării de către organele judiciare, astfel încât asiguratorului nu-i sunt opozabile dispoziţiile legale invocate de apelanţi, incidente în cauză fiind disp. art. 36 alin.(5) teza a II a din ordinul invocat, în acest caz asiguratorul având obligaţia să achite prejudiciul în termen de 10 zile de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească, termen pe care până la acest moment nu începuse încă să curgă, aşa încât, nu poate datora penalităţi de întârziere.” (Curtea de Apel Suceava, Decizia penală nr. 115 din 5 februarie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >