Accident rutier produs pe teritoriul unui stat străin. Legea de drept material aplicabilă unei acțiuni în despăgubiri

23 martie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Regulamentul CE nr. 864/2007 (Roma II) se aplică obligațiilor necontractuale în materie civilă şi comercială în situații care implică un conflict de legi, iar alin. (2) al art. 1 din Regulament enumeră aspectele excluse din domeniul său de aplicare. Din această enumerare nu rezultă că obligațiile decurgând din asigurarea de răspundere civilă a autovehiculelor și cu atât mai mult răspunderea proprietarului autovehiculului pentru defecțiunea acestuia, deci răspunderea delictuală pentru un fapt ilicit, ar fi excluse din sfera de aplicare a regulamentului.

Cu privire la obligațiile decurgând din asigurare, Regulamentul conține o dispoziție expresă în art. 18, potrivit căruia persoana care a suferit un prejudiciu poate introduce o acțiune directă împotriva asiguratorului persoanei răspunzătoare pentru acordarea despăgubirilor, dacă această posibilitate este prevăzută de legea aplicabilă obligației necontractuale sau în legea aplicabilă contractului de asigurare.

Potrivit dispozițiilor art. 4 din același act normativ european, cu denumirea marginală ”Norma generală”, norma de drept material aplicabilă este legea țării în care s-a produs prejudiciul, indiferent în ce țară a avut loc faptul cauzator de prejudiciu și indiferent de țara sau țările în care se manifestă efectele indirecte ale respectivului fapt.

Citeste mai mult  Plata nedatorată. Condiții

Prin urmare, conform Regulamentului nr. 864/2007, cum decesul victimei, cauzat de accidentul de circulație, s-a produs pe teritoriul Spaniei, legea de drept material aplicabilă litigiului în cadrul căruia reclamantele au solicitat despăgubiri ca urmare a prejudiciului produs prin decesul rudei lor, este legea spaniolă, respectiv normele Codului civil spaniol. (ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr.1963 din 6 decembrie 2017, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >