Achitare impozit. Posesie inexistentă

13 aprilie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Neîntrunirea vreunuia dintre cele două elemente ale posesiei, corpus şi animus face ca posesia să fie inexistentă. Cu toate acestea, elementul corpus, poate fi exercitat şi prin altul, respectiv prin intermediul unor contracte prin care se transmite folosinţa materială a lucrului, cum ar fi locaţiunea, arendarea, etc. Prin încheierea unor asemenea contracte translative de folosinţă elementul material al posesiei nu se pierde întrucât este exercitat prin altul, respectiv corpore alieno.
În schimb  nu poate fi vorba de posesie atunci când nu se exercită niciun  act de folosinţă  materială  asupra imobilului nici personal nici prin altul, întrucât nu există cel puţin elementul corpus. Simpla achitare a impozitului nu poate reprezenta posesie prin ea însăşi, întrucât, deşi ar putea exista elementul animus, cu toate acestea, nu există elementul corpus, mai precis stăpânirea în fapt a bunului. (Tribunalul Arad, Secţia civilă, Decizia civilă  nr. 255/23 februarie 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >