Group 1

Acord între România și SUA pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale

Miercuri, 20 mai, Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, semnarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea măsurilor FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act).

Textul negociat între autoritățile române și cele americane este în concordanță cu modelul de Acord FATCA cu reciprocitate, ceea ce implică un schimb reciproc de informații între autoritățile fiscale din cele două state, prin transmiterea informațiilor financiare raportate de instituțiile financiare prin intermediul autorităților fiscale, se precizează într-un comunicat al Guvernului României.
Semnarea acestui Acord va avea următoarele efecte:
– Nu se va aplica impozit cu reținere la sursă în SUA asupra veniturilor obţinute din SUA de către instituțiile financiare din România, iar instituțiile financiare române nu vor fi obligate să rețină impozit asupra anumitor venituri primite de cetățeni sau rezidenți americani care au deschise conturi financiare la astfel de instituţii financiare;
– Simplifică implementarea sistemului de transmitere a informațiilor financiare și reduce din povara administrativă a instituțiilor financiare din România, angajate să efectueze aceste schimburi de informații;
– Crește certitudinea juridică pentru instituțiile financiare din România, iar prin semnarea acestui Acord, acestea vor fi considerate în SUA instituții financiare conforme;
– Instituțiile financiare vor comunica autorităţilor fiscale române informații menţionate în Acord, aferente anului 2014, urmând ca prima raportare a autorităţilor fiscale române către autorităţile fiscale din SUA să se facă în anul 2015, până la data de 30 septembrie;
– Prin încheierea acestui Acord se va completa cadrul juridic bilateral privind schimbul automat de informații în domeniul fiscal. Acest demers va conduce la posibilitatea promovării cooperării în materie fiscală și la combaterea practicilor fiscale evazioniste.
Principalele aspecte cuprinse în proiectul de Acord vizează:
– Persoane pentru care se face raportarea informațiilor fiscale: persoane fizice cetățeni sau rezidenți în SUA, parteneriate sau companii înființate în SUA;
– Definiții legate de teritorialitate, instituții financiare, instrumente financiare, conturi raportabile;
– Tipul de informații care fac obiectul acordului de schimb automat de informații: datele de identificare a persoanelor pentru care se face schimbul de informații, numărul de cont, datele de identificare a instituțiilor financiare care trebuie să facă raportarea etc.;
– Intervalele de timp pentru care se face schimbul de informații;
– Modul de efectuare a schimbului de informații și aspecte legate de aplicarea măsurilor FATCA pentru instituțiile din România;
– Obligațiile și procedurile pe care le au de îndeplinit instituțiile financiare privind identificarea și raportarea conturilor;
– Entități care nu raportează informații financiare și produsele financiare pentru care nu se face raportare.
În proiectul de Acord este inclus un articol care impune aplicarea clauzei națiunii celei mai favorizate, în sensul că, în măsura în care SUA va acorda condiții favorabile unui stat terț, există obligația părții americane de a notifica partea română care poate accepta sau nu, extinderea beneficiului acestor condiții mai favorabile.
În procesul de pregătire a negocierilor cu Trezoreria SUA, prin intermediul reprezentanților Ambasadei SUA la București, Ministerul Finanțelor Publice a consultat și a beneficiat de susținerea tehnică acordată de experți din Banca Națională a României, Asociația Română a Băncilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., respectiv Asociația Administratorilor de Fonduri din România.
Informații suplimentare:
FATCA reprezintă un set de prevederi legislative din domeniul fiscal, introduse în legislaţia americană în anul 2010, care se aplică începând cu 1 iulie 2014. Conform acestor prevederi din legislaţia americană, pe cale unilaterală, a fost instituită obligaţia, pentru instituţiile financiare nerezidente în SUA (inclusiv pentru instituţiile financiare române) la care cetăţenii sau rezidenţii americani au deschise conturi, de a transmite în mod automat, direct sau prin intermediul autorităţilor fiscale ale statelor lor de rezidenţă, informaţii financiare legate de cetăţenii sau rezidenţii americani respectivi. Neconformarea acestor instituţii financiare la această obligaţie se sancţionează prin aplicarea unui impozit cu reţinere la sursă de 30% asupra oricăror plăţi de natura dobânzilor, dividendelor, chiriilor, primelor, anuităţilor, compensărilor, remuneraţiilor, onorariilor şi asupra altor câştiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, obţinute din surse americane de respectivele instituţii financiare nerezidente în SUA.
În vederea înlăturării posibilităţii de impozitare prin reţinere la sursă de 30%, Trezoreria SUA a propus încheierea unor acorduri pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, care conţin prevederi legate de condiţiile și procedura de transmitere a informaţiilor financiare.
Pentru acele state care se află în diverse etape de negociere a Acordului FATCA cu autorităţile americane, pe site-ul Trezoreriei SUA a fost publicată lista statelor cu care autorităţile americane consideră că s-a ajuns la un acord de fond deşi acordurile nu sunt semnate încă.
România este menţionată în această listă, începând cu data de 02 aprilie 2014 şi va fi menţinută pe această listă până la data semnării Acordului, cu condiția ca România să demonstreze în continuare același angajament ferm de a semna cât mai curând posibil Acordul FATCA. După data de 31 decembrie 2014, Trezoreria Statelor Unite verifică lunar lista de jurisdicţii publicată pe site şi determină, în cazul fiecărei jurisdicţii incluse în listă, dacă va continua să fie tratată ca având un Acord FATCA în vigoare sau dacă va fi exclusă din lista respectivă.
Până în prezent, 51 de state au semnat deja acorduri conform cărora informațiile financiare sunt transmise autorităților fiscale americane prin intermediul autorităților fiscale competente, cu clauze de reciprocitate. Între aceste state sunt menţionate 23 dintre statele membre ale Uniunii Europene. În cazul României, Portugaliei, Slovaciei şi Greciei, procesul de negocire se află în diferite stadii.
De asemenea, au fost semnate alte 7 acorduri conform cărora informațiile financiare sunt comunicate autorității fiscale americane direct de către instituțiile financiare implicate. Un astfel de acord a fost semnat de Austria.

Cuvinte cheie: > >