Group 1

Acord pentru combaterea fraudei fiscale și evaziunii fiscale la nivel transfrontalier

3 februarie 2016 Noutati legislative

Guvernul a aprobat în ședința din data de 3 februarie 2016, un proiect de lege pentru ratificarea Acordului Multianual al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014.

Acest Acord va permite României să facă schimb de informații în scopul identificării persoanelor fizice sau firmelor care eludează fiscul, prin transferul banilor în conturi din străinătate.

De asemenea, România va face o listă a statelor cu care dorește să realizeze automat acest schimb de informații, deoarece schimbul de informații se va desfășura pe baze bilaterale între autoritățile competente.

Astfel, schimbul automat de informații privind conturile financiare se va face pe măsură ce fiecare dintre statele care se vor regăsi pe lista României va fi parcurs procedurile de intrare în vigoare a Acordului multilateral. Pentru România, schimbul de se informații se va face începând cu luna septembrie 2017.

Conform actului normativ, schimbul va cuprinde, printre altele, informații pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod identificare fiscală), informații referitoare la numărul contului, despre numele și numărul de identificare (dacă există) al instituției financiare care face raportarea, informații despre soldul sau valoarea contului, iar în cazul unui cont de custode, informații referitoare la suma brută a dobânzii, dividentelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont sau suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare.

Cuvinte cheie: >