Group 1

Acord UE-Norvegia de consolidare a cooperării în domeniul TVA

7 februarie 2018 UE

Un acord de consolidare a cooperării în domeniul TVA între UE și Norvegia a fost semnat la Sofia, la 6 februarie 2018.

Acordul va oferi statelor membre ale UE și Norvegiei un cadru juridic pentru cooperarea administrativă în ceea ce privește:

– prevenirea fraudei în materie de TVA;
– asistența reciprocă pentru recuperarea creanțelor în materie de TVA.

Acesta urmează aceeași structură care este folosită, în prezent, pentru cooperarea dintre statele membre, precum și aceleași instrumente, cum ar fi platformele și formularele electronice. Deseori, mecanismele de fraudă exploatează deficiențe legate de modul în care operațiunile în lanț în materie de TVA sunt controlate atunci când includ omologi din țări terțe.

Norvegia este prima țară cu care UE a încheiat un acord în acest domeniu. Fiind o țară membră a Spațiului Economic European, aceasta are un sistem TVA asemănător cu cel al UE. Norvegia are o tradiție de cooperare cu statele membre ale UE în materie de TVA.

Cuvinte cheie: > >