Group 1

Acordarea cheltuielilor de judecată. Culpa procesuală

30 aprilie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

”Dispoziţiile art. 453 cod proc. civilă se fundamentează pe ideea generală de culpă a părţii care a pierdut procesul şi care, prin soluţia dispusă de către instanţa de judecată, a creat părţii câştigătoare un prejudiciu determinat, constând în suportarea cheltuielilor de judecată. Culpa procesuală este astfel transpusă în sfera dispoziţiilor art. 1357 alin. 1 Cod civil, chestiune deja tranşată prin decizia nr. 19/2013 a I.C.C.J. – Completul competent să judece recursul în interesul legii şi prin decizia nr. 59/2017 a I.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. (…)

Procesul judiciar seamănă cu un conflict armat în care poţi câştiga o bătălie, fără ca aceasta să însemne triumful definitiv în război.

Prin urmare, admiterea căii de atac a apelului nu este, per se, relevantă pentru a decide că apelantul are dreptul la cheltuieli de judecată, cu atât mai mult cu cât procedura permite ca părţii să i se înrăutăţească situaţia în propria cale de atac.

Rezultă, aşadar, că statuarea în apel asupra lipsei de interes a acţiunii reclamantului […], după ce în prealabil judecătoria analizase pe fond temeinicia pretenţiilor sale, plasa partea în aceeaşi poziţie procesuală dobândită prin sentinţa apelată – anume, de perdant al procesului. (…)

Citeste mai mult  RIL promovat. Admisibilitatea cererilor de încuviinţare a executării silite pornite de instituţiile de credit împotriva FNGCIMM prin invocarea ca titlu executoriu a contractelor de garantare

Soluţia adoptată în apel nu a echivalat cu câştigarea procesului de către apelantul reclamant, astfel că problema culpei procesuale a fost greşit dezlegată, în considerarea dispoziţiilor art. 453 cod proc. civilă. (…)

Modalitatea de soluţionare a problemei cheltuielilor de judecată aferente căii de atac a permis ca, fără a câştiga vreo etapă a conflictului judiciar ori procesul în ansamblu, reclamantul să obţină totuşi cheltuielile făcute în apel.

Acordarea cheltuielilor de judecată exclusiv în considerarea admiterii căii de atac (independent de soluţia la care s-a oprit tribunalul) intră în speţă, ca şi aspect de nelegalitate, în ipoteza reglementată de art. 488 alin. 1 pct. 6 şi pct. 8 cod proc. civilă.” (Extras din considerentele deciziei civile nr. 388/27 noiembrie 2019 a Curții de Apel Constanța, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >