Acordarea despăgubirilor soțului nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei. Condiții

15 februarie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Art. 388 Cod civil prevede că ”Distinct de dreptul la prestația compensatorie prevăzut la art. 390, soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului vinovat să îl despăgubească…”

Textul legal recunoaste dreptul soțului inocent de a solicita de la soțul vinovat de destrămarea căsătoriei despăgubiri pentru prejudiciul suferit prin desfacerea căsătoriei. Prejudiciul încercat anterior, sub durata căsătoriei, nu poate fi reparat în baza acestui temei.

”În ce priveşte posibilitatea obligării soţului în privinţa căruia s-a reţinut culpa exclusivă la desfacerea căsătoriei la plata unor despăgubiri către soţul nevinovat pentru prejudiciul suferit de către acesta din urmă, instanţa de control judiciar constată că, din perspectiva dispoziţiilor art. 388 Cod civil (invocat în mod expres în cuprinsul cererii introductive în primă instanţă), o astfel de cerere este pe deplin admisibilă.

Totuşi, examinând respectiva solicitare şi sub aspectul temeiniciei sale, se constată că argumentele aduse în susţinerea prejudiciului suferit de către reclamantă prin destrămarea relaţiilor de căsnicie în cauză sunt strict cele întemeiate pe pretenţiile celuilalt soţ (în privinţa căruia s-a reţinut culpa exclusivă) la respectarea îndatoririlor conjugale de către reclamantă, în schimbul contribuţiilor sale financiare periodice trimise din străinătate, aceasta din urmă arătând că o astfel de solicitare a făcut-o să se simtă ca o „prostituată”.

Citeste mai mult  Admisibilitatea contestaţiei împotriva contestației la executare

În acest context, tribunalul apreciază, independent de umilinţele şi jignirile suportate de către reclamantă din partea intimatului-pârât, pe parcursul ultimei perioade de căsnicie, astfel cum au fost acestea probate în faţa primei instanţe şi au determinat raţionamentul judiciar în sensul culpei exclusive a intimatului pârât, că raportat la motivele invocate în fapt, în concret, de către apelanta reclamantă, ca fundamentând prejudiciul încercat de către aceasta „prin desfacerea căsătoriei” (aşa cum impun în mod imperativ dispoziţiile art. 388 Cod civil), iar nicidecum pentru suferinţe încercate anterior, sub durata respectivei căsătorii, aşa cum s-a susţinut în cauză, capătul de cerere dedus analizei judiciare de faţă se prezintă a fi neîntemeiat, raţionamentul judiciar al primei instanţe dovedindu-se a fi just, temeinic şi legal în această privinţă, iar pe cale de consecinţă, criticile din apel astfel formulate vădindu-se a fi nefondate.” (Tribunalul Satu-Mare, Decizia civilă nr. 152/Ap/29.03.2017 , portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >