Act administrativ fiscal comunicat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Puterea doveditoare a înscrisului confirmare de primire

”Împrejurarea că documentele au fost primite de către o persoană ce are calitate de gestionar în cadrul recurentei şi calitatea acestei persoane de a fi sau nu o persoană îndreptăţită să primească corespondenţa destinată societăţii, sunt aspecte care ţin de modul de organizare a activităţii recurentei şi de împărţire a atribuţiilor, care nu pot fi opuse terţilor.

Dovezile de primire constituie acte autentice, iar menţiunile din cuprinsul acestora privind data, împrejurarea primirii corespondenţei şi persoana care le-a primit, pot fi contestate numai pe calea înscrierii în fals. Or, recurenta nu s-a prevalat de această procedură, iar aspectele ţinând de propria organizare a compartimentului de primire a corespondenţei în cadrul recurentei nu pot fi opuse terţilor deoarece ar însemna să i se permită recurentei să se prevaleze de propria culpă.” (Curtea de Apel Oradea – Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1621 din 20 aprilie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >