Act de procedură trimis prin e-mail, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile

11 februarie 2020 Drept Penal

Curtea de Apel Timișoara a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 269 şi art. 270 din Codul de procedură penală, actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen, este trimis prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen; chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului.

Membrii completului de judecată care a dispus sesizarea ÎCCJ au păreri diferite asupra chestiunii de drept.

Într-o opinie se rețin următoarele:

Regula de calcul al termenolor calculate pe zile este stabilită de art. 269 cod de procedură penală ce prevede că se pornește de la ziua prevăzută în actul care a provocat curgerea termenului, în afară de cazul când legea dispune altfel, nu se socotește ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua în care se împlinește; câd ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept vizând zilele calculate ca executate în considerarea condiţiilor de detenţie necorespunzătoare

Sub aspectul comunicării actelor procedurale, de către organele judiciare, legiuitorul în materie penală, prin dispozițiile art. 257 alin. 5 Cod de procedură penală, a prevăzut că ”citarea se poate realiza și prin intermediul poștei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, cu acordul persoanei citate.” O dispoziție similară nu se regăsește în conținutul art. 268-271 Cod de procedură penală în sensul că un act de procedură care trebuie efectuat într-un anumit termen este suficient a fi comunicat prin e-mail sau alt mijloc tehnic/electronic pentru a fi considerat în termen.

Ca urmare, se poate aprecia că legiuitorul în materie penală a lipsit de efecte juridice în aplicarea art. 270 Cod de procedură penală, depunerea unui act de procedură prin fax sau email, sub aspectul considerării depunerii în termen a actului procedural, dar a acceptat că actele procedurale care nu sunt supuse unui termen pentru îndeplinirea lor valabilă se pot expedia de organele judiciare în mod legal și prin intermediul poștei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică.

Citeste mai mult  Infracțiunea de părăsire a locului accidentului. Achitare

Așadar, ceea ce produce consecințe juridice cu privire la depunerea în termen a unui act de procedură este data înregistrării înscrisului la instanță, care trebuie efectuată în interiorul temenului procedural, iar nu data trimiterii actului prin poștă electronică sau fax. În sensul raționamentelor de mai sus fiind și decizia nr. 34/2017a ÎCCJ.

În cea de-a doua opinie, se rețin următoarele: depunerea cererii de apel, prin e-mail, înăuntrul termenului de declarare a apelului reglementat de art. 410 CPP, chiar dacă cererea este înregistrată la instanța de judecată după expirarea termenului, nu poate atrage sancțiunea decăderii, apelul urmând să fie considerat ca fiind făcut în termen. Atât timp cât normele procesual penale acceptă depunerea actelor prin fax sau poștă electronică, în conformitate cu prevederile art. 264 CPP raportat la art. 257 alin. 5 CPP, întârzierea în înregistrarea cererii de apel nu poate fi imputată părții. În condițiile în care cererea de apel a fost introdusă în ultima zi a termenului de declarare a apelului, în acest sens existând o dovadă scrisă, prin poștă electronică, faptul că cererea a fost înregistrată ulterior, după expirarea termenului de apel, nu poate atrage sancțiunea decăderii reglementatp de art. 268 CPP întrucât nu poate fi reținută nicio culpă a părții apelante în ceea ce privește exercitarea drepturilor procesuale, motiv pentru care calea de atac urmează a fi apreciată ca fiind declarată în termen.

Cuvinte cheie: > > >