Acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 29 aprilie 2015

30 aprilie 2015 Noutati legislative

Acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 29 aprilie 2015:

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la Bucureşti, la 6 octombrie 2014
2. PROIECT DE LEGE pentru completarea OUG nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea de Guvern nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontier

3. HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

4. HOTĂRÂRE privind rechemarea doamnei Cerasela Nicolaș din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Izmir, Republica Turcia. Începând cu data încheierii misiunii doamnei Cerasela Nicolaș, doamna Mioara Ștefan se numește consul general, șef al Consulatului General al României la Izmir, Republica Turcia

Citeste mai mult  Salariul de bază minim brut, majorat la 1.450 lei lunar

5. HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Nicoleta Loredana Teodorovici consul general, șef al Consulatului General al României la Dubai, Emiratele Arabe Unite

6. HOTĂRÎRE privind numirea domnului Daniel Mihai Rășică consul general, șef al Consulatului General al României la Rostov pe Don, Federația Rusă

7. HOTĂRÂRE privind declasificarea unor informaţii emise de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la activitatea sistemului penitenciar din perioada 1957-1962

8. HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna mai a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea unor acte normative

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

12. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”

Citeste mai mult  Consiliul Europei a adoptat principiile directoare pentru protejarea libertății presei și a jurnaliștilor

14. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018

15. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale „Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

17. HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic a unei părţi dintr-un imobil, constituită din construcţii şi amenajări la terenuri, situată în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

22. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Citeste mai mult  Noi reglementări privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor

23. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri

24. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

25. HOTARARE pentru modificarea HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi special

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere pentru cooperarea în domeniul petrolului şi al gazelor naturale între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul industriei de apărare

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către România, a Programului Interreg V-A România- Ungaria, semnarea scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană şi mandatarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să realizeze modificările solicitate în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană

6. MEMORANDUM cu tema: Semnarea unor acorduri bilaterale cu ocazia turneului Primului Ministru Român în regiunea Golfului.

Sursa: Guvernul României

Cuvinte cheie: >