Actele ce pot fi contestate pe calea contenciosului administrativ

În analiza naturii juridice a unui act administrativ, esenţiale sunt efectele juridice pe care le produce, natura măsurilor dispuse în conţinutul său. 
În atare condiţii, actul administrativ trebuie delimitat de adresele, precizările sau circularele care nu fac decât să expună o opinie, un punct de vedere, fără a modifica ceva în ordinea juridică existentă, sau să aducă la cunoştinţa destinatarilor un fac sau o decizie administrativă. 
Adresa nr. X nu reprezintă un act administrativ unilateral cu caracter individual, ci doar un act de informare emise de IJP , în limitele sale de competenţă, ca răspuns la solicitarea ce i-a fost adresată.
Prin această adresă nu s-a dat naştere, modificat sau stins raporturi juridice şi nici scopul emiterii ei nu a fost executarea sau organizarea executării legii astfel că nu se poate reţine că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 1 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 544/2004. (Tribunalul Prahova, Sentința nr. 614/2014)

Cuvinte cheie: >