Actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 15 aprilie 2015

16 aprilie 2015 Noutati legislative

Actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 15 aprilie 2015;

1. PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 11 a Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Internațională de Poliție Criminală – INTERPOL privind privilegiile și imunitățile participanților la cea de-a 43-a Conferință Regională Europeană a Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL de la București, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la data de 30 ianuarie 2015 la București și la data de 25 februarie 2015 la Lyon
ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind acțiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferințe Regionale Europene INTERPOL”, care se va desfășura la București în perioada 19-21 mai 2015
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare II, pentru perioada 2007 – 30 iunie 2014
3. HOTĂRÂRE privind înființarea unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției mediului, ecologiei și dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului precum și pentru actualizarea datelor de patrimoniu
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de acțiune pe termen scurt
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 și 2017, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
6. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii, având ca obiect acordarea de drepturi salariale
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Șantierul Naval 2 Mai”- S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Șantierul Naval Mangalia”- S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale „Radionav”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale „Administrația porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Național “Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”
MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării „Memorandumului de parteneriat cu privire la Inițiativa Francofonă Națională (2015-2018), în cadrul Programului Organizației Internaționale a Francofoniei pentru Franceza în relațiile internaționale”
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea Convenţiei între România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea Convenţiei între România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de Intenţie între Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului din România şi Ministerul Turismului din Republica Bulgaria în domeniul turismului
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Declaraţiei Comune între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice şi Ministerul Transporturilor, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor din Republica Bulgaria, privind depunerea în comun a unui proiect în vederea finanţării prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, în scopul elaborării Studiului de Fezabilitate pentru podul Turnu Măgurele-Nicopole şi aplicarea ulterioară pentru construcţia acestui pod în cadrul facilităţii ”Conectarea Europeană” şi/ori prin utilizarea altor surse de finanţare agreate de comun acord de către ambele părţi
6. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumelor blocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014
7. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 3.000 mii de lei pentru luna aprilie 2015 din bugetul alocat Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, capitolul 86.01 “Cercetare-dezvoltare în domeniul economic”, titlul 55 “Alte transferuri”, art. 55.01 “Transferuri interne”, alineatul 55.01.49 “Transferuri pentru finanțare cercetare în domeniul economic”.

Cuvinte cheie: >