Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 28 ianuarie 2015

29 ianuarie 2015 Noutati legislative

Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 28 ianuarie 2015;
1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

II.ORDONANȚE DE GUVERN
1.ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2.ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
3.ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
4.ORDONANŢĂ pentru completarea art.35¹ din Legea poliţiei locale nr.155/2010
5.ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
6.ORDONANŢĂ pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
7.ORDONANŢĂ pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
8.ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Citeste mai mult  A fost modificat Codul Fiscal

III.HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
2.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
3.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi a Hotărârii Guvernului nr. 1086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul European de ajustare la globalizare
4.HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi
5.HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015
6.HOTĂRÂRE privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne
7.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cadrul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
8.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor
9.HOTĂRÂRE privind compatibilitatea electromagnetică
10.HOTĂRÂRE privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile sau ale unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
11.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
12.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect de către doamna Vasilica Vâlcu
13.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect de către domnul Oltean Nicu Lucian

Citeste mai mult  Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor

IV.MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL, activitate care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 19-21 mai 2015. Negocierea şi semnarea, prin schimb de scrisori, a Acordului privind privilegiile şi imunităţile acordate O.I.P.C.-INTERPOL şi delegaţilor străini participanţi la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană de la Bucureşti
2.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Oceanelor şi Pescuitului din Republica Coreea privind dezvoltarea cooperării portuare
3.MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut în valoare de 200 milioane euro, în vederea susţinerii implementării Proiectului privind învăţământul secundar şi aprobarea notei mandat de negociere a acestuia
4.MEMORANDUM cu tema: Negocierea Convenţiei între România şi Republica Tunisiană în domeniul securităţii sociale
5.MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui grup de lucru care să elaboreze un act normative de revizuire a Legii-cadru nr. 284/2010

Citeste mai mult  S-a modificat Legea privind înfiinţarea ANL

Sursa: Guvernul Romaniei

Cuvinte cheie: >