Actele normative aprobate de Guvernul Romaniei in data de 25 martie 2015

25 martie 2015 Uncategorized

Acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 25 martie 2015;

1. PROIECT DE LEGE privind Codul fiscal
2. PROIECT DE LEGE privind Codul de procedură fiscală
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016
4. HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna aprilie 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
7. HOTĂRÂRE privind rechemarea, la cererea sa, a consulului general al României în Dubai, domnul Marian Sârbu
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
10. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului
11. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a reevaluării şi comasării
12. HOTĂRÂRE privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în Municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
13. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bucovăţ, judeţul Timiş
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dăeni, Frecăţei, Jurilovca, Mahmudia, Nalbant, Somova şi Văcăreni, judeţul Tulcea
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud
17. HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş
18. HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional cofinanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020
19. HOTĂRÂRE privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
20. HOTĂRÂRE privind stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020
21. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin
22. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin
23. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin
24. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă

Citeste mai mult  Acces rapid la informațiile gratuite din registrele de insolvență din UE

MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul apelor şi Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea preluării Preşedinţiei Comitetului Mixt al Miniştrilor din ţările membre CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) pentru perioada 2015-2017
3. MEMORANDUM cu tema: Mandatul delegaţiei române la cea de a III-a sesiune a Consultărilor Economice Bilaterale între Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Bulgaria – Sofia, 30 martie 2015

Sursa: Guvernul Romaniei

Cuvinte cheie: >