Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 16 septembrie 2015

16 septembrie 2015 Noutati legislative

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 16 septembrie 2016:

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Afacerilor Interne a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale ”COMICEX” S.A şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului, în domeniul public al acestuia
4. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al Judeţului Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un teren din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Vâlcea
6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne
7. HOTĂRÂRE privind Strategia Naţională pentru Competitivitate 2015-2020
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISARA – S.A. Geoagiu Băi, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismulu
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 – S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
10. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
12. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” – Lot 4
13. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de Management şi al Regulamentului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”
14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională ”Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
15. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
16. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 615/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes naţional ”Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş”
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
18. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Argeş
19. HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu”-Tecuci
20. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
21. HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri situate în comuna Topraisar din judeţul Constanţa şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
22. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni
23. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.244/2015
24. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

Citeste mai mult  Decrete semnate de Președintele României - 18 iunie 2015

MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ”Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea în domeniul industriei de apărare”.

Cuvinte cheie: >