Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 18 martie 2015

18 martie 2015 Uncategorized

Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 18 martie 2015 ;

1.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat de România la Varșovia, la 25 noiembrie 2014, privind modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Băncii Internaționale de Cooperare economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990) și a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990), semnate la Moscova, la 22 octombrie 1963
HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE privind modificarea și completatrea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.936/2013
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la București la 27 august 2014 și la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 3 iunie 2014, la 10 iunie 2014 și la 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la București la 28 ianuarie 2005
4. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes” și a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
5. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Naționale de Transpot Feroviar de Marfă „C.F.R – Marfă” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul „Metrorex” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale „Telecomunicații C.F.R” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale „Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
12. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finațarea unor cheltuieli ale Școlii Superioare de Aviație Civilă
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2015
14. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2015, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015
15. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranșe aferente anului 2016
16. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titlui executorii, având ca obiect acordarea de drepturi salariale
17. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării Științifice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titlui executorii, având ca obiect acordarea de drepturi salariale
18. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea de Guvern nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor orașelor și comunelor din județul Argeș
19. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 908/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor orașelor și comunelor din județul Vrancea
20. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Petrică-Ionuț-Sebastian Purice
21. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel
22. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian
23. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Șandru Anca Livia
24. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă
25. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin
26. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educaţiei Naționale
MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumelor reținute conform prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015, suplimentar față de suma reținută conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finațele publice
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și a conținutului Programului de cooperare INTERACT III 2014-2020 de cărte România percum și aprobarea semnării Acordului asupra programului de cooperare și confirmarea cofinanțării naționale
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unui plan de acțiune pentru implementarea unor măsuri de bună guvernare în economie – partea a doua.

Citeste mai mult  CSM a admis cererea de aparare a independentei magistratilor implicati in solutionarea dosarului ICA

Sursa: Guvernul Romaniei

Cuvinte cheie: >