Actio de in rem verso. Condiții

7 ianuarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Îmbogăţirea fără justă cauză este faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este mărit pe seama patrimoniului altei persoane, fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic, şi care naşte posibilitatea acoperirii prejudiciului pe calea unei actio de in rem verso.

Astfel, în cazul în care printr-o acţiune în despăgubiri – formulată ulterior momentului rezilierii contractului de locaţiune – locatarul solicită sporul de valoare adus imobilului închiriat şi în absenţa unei convenţii a părţilor cu privire la soarta investiţiilor făcute de către acesta, temeiul juridic al acţiunii în despăgubiri este corect determinat ca fiind îmbogăţirea fără justă cauză. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2306 din 18 iunie 2014, ww.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >