Acțiune în anulare act. Natura juridică a facturii fiscale

”Facturile fiscale nu pot fi considerate acte juridice unilaterale deoarece ele nu sunt rezultatul unei vointe juridice cu intentia de produce efecte juridice, reprezentând, în acest caz doar un înscris constatator prin care emitentul pretinde de la destinatarul facturii plata unei sume de bani determinata în baza unei conventii verbale sau scrise. Aceasta din urma reprezinta contractul încheiat între parti si doar acesta poate fi supus desfiintarii prin intermediul actiunii în anulare. În acest caz factura constituie doar un mijloc de proba.

Factura fiscală nu este un act juridic, ci un simplu document fiscal, ce se intocmeste in scopul inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economic-financiare, asa cum rezulta din prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1991, fiind un mijloc de proba (…)

Fata de natura facturii, (…) nu se poate cere pe calea actiunii in justitie constatarea nulitatii absolute a acesteia pentru neindeplinirea conditiilor de validitate ale actului juridic, eventualele deficiente privind continutul facturii putand fi invocate ca aparari vizand forta probanta a acesteia pentru pretentiile inscrise in document de emitentul sau.

Citeste mai mult  7 asociații non-guvernamentale solicită Autorității pentru Protecția Datelor investigații la toate instituțiile care au transmis date personale către SRI

Chiar daca s-ar admite ca factura fiscala reprezinta un act juridic unilateral reclamantul nu ar avea deschisa calea actiunii în anulare deoarece valabilitatea facturii s-ar putea analiza numai prin prisma verificarii vointei celui care a emis actul unilateral, respectiv a pârâtului emitent, iar nu a reclamantului.
Astfel, cererea de anulare a înscrisului sus-mentionat nu este admisibila, aceasta actiune în anulare nefiind calea în justitie pe care reclamanta trebuie sa o utilizeze în vederea înlăturării efectelor juridice ale convenţiei ce încalcă legea.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 1330/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >