Acţiune în anularea deciziei consiliului de administrație formulată de administratori

Hotărârile consiliului de administraţie care nu au fost adoptate în executarea delegării exerciţiului atribuţiilor adunării generale, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, nu pot fi atacate cu acţiune în anulare, nefiindu-le aplicabile dispoziţiile art. 132, cu excepţia alin. (6) şi (7) şi cele ale art. 133 din Legea societatilor.

Prin urmare, menţinerea sau invalidarea unei decizii obişnuite a consiliului de administraţie este atributul adunării generale, în virtutea activităţii de control a gestiunii administratorilor, acţiunea în anulare formulată de administratori împotriva unei astfel de decizii nefiind admisibilă. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 165 din 22 ianuarie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >