Actiune in constatarea nulitatii actului juridic. Respectarea principiului nemijlocirii

26 ianuarie 2015 Drept Civil

Pentru corecta solutionare a unei actiuni în constatarea nulitatii unui act juridic  pe  motiv ca în cauza consimtamântul nu provine de la  o persoana cu discernamânt, este necesar sa se stabileasca  pe calea unei expertize psihiatrice daca partea cocontractanta avea sau nu discernamânt la data incheierii actului respectiv. In speta, desi pe parcursul ambelor cicluri procesuale instanta a  dispus efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, reclamantul nu s-a prezentat spre a fi examinat  in comisie medico legala psihiatrica care sa faca aprecieri asupra discernamântului  sau la data încheierii contractului. 
Lucrarile  de specialitate  de care se prevaleaza recurentul reclamant  au fost  întocmite  în dosare distincte, ele vizeaza alte perioade decât  cea din litigiu,  prin urmare ar fi contrar principiului nemijlocirii sa se  dea curs cererii recurentului exclusiv pe baza  probelor administrate de organele de cercetare penala, fara administrarea lucrarii de specialitate de catre instanta civila. (Curtea de Apel Oradea, Decizia nr. 962/2014-R din 06.11.2014 portal.just.ro)

          

Cuvinte cheie: >