Acțiune în regres a asigurătorului. Competența teritorială

19 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Prin art. 115 C. proc. civ. se prevede o competenţă specială în materia asigurărilor în sensul că în această materie cererea privitoare la despăgubiri se va putea face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află: domiciliul sau sediul asiguratului, bunurile asigurate sau locul unde s-a produs riscul asigurat.

Aceste dispoziţii legale nu sunt aplicabile în cazul acţiunii în regres al asigurătorului persoanei despăgubite împotriva persoanelor considerate vinovate de producerea unui accident rutier în urma căruia a fost avariat autoturismul asigurat întrucât, deşi cauza derivă dintr-un raport de asigurare, temeiul de drept al acţiunii este răspunderea civilă delictuală, care este o răspundere întemeiată pe dreptul comun, în aceste condiţii devenind incidente dispoziţiile care reglementează competenţa alternativă, respectiv art. 111 şi art. 113 pct. 9 raportat la art. 116 C. proc. civ. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 845 din 17 martie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >