Acţiune în regres introdusă de asigurătorul Casco împotriva persoanei răspunzătoare de producerea pagubei. Termen de prescripţie

12 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 2210 C.civ, asigurătorul, în limitele indemnizaţiei plătite s-a subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celui răspunzător de producerea pagubei.

În ceea priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei, Tribunalul Arad apreciază că, în cauză obiectul cauzei dedus judecăţii este o acţiune în răspundere civilă delictuală întemeiată pe dispoziţiile art.1357 Noul cod civil, astfel că, termenul de 2 ani reţinut de prima instanţă nu are aplicabilitate (în acest sens este decizia nr. 1446/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosar nr. 3087/33/2006 ).

Acest termen are aplicabilitate doar în raporturile dintre societatea de asigurări şi propriul asigurat, în temeiul unui contract de asigurare, însă, în speţă fiind vorba de răspundere civilă delictuală, termenul de prescripţiei al acţiunii reclamantei este de 3 ani şi începe să curgă din momentul înregistrării prejudiciului, adică de la data efectuării plăţii. (Tribunalul Arad, Decizia civilă nr. 11/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >