Group 1

Acţiune în rezoluţiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare. Importanța formulării unei cereri de repunere în situaţia anterioară

Repunerea în situaţia anterioară a părţilor contractante, ca efect al dispunerii rezoluţiunii judiciare, reprezintă o cerere distinctă, de sine stătătoare cu care trebuie sesizată instanţa de judecată, în lipsa căreia instanţa nu poate aplica principiul restitutio in integrum.

În ipoteza în care instanţa de judecată ar pronunţa repunerea în situaţia anterioară a părţilor contractante, ca efect al admiterii cererii de rezoluţiune judiciară, în lipsa unei solicitări exprese a reclamantului, s-ar înfrânge nu doar principiul disponibilităţii, dar şi principiul contradictorialităţii şi al dreptului la apărare al părţii adverse, care ar fi în imposibilitatea de a-şi face apărări pe alte cereri decât cele care figurează în petitul cererii de chemare în judecată.(ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 224 din 28 ianuarie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > > > >