Acțiune pauliană. Cerința anteriorității creanței

28 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit prevederilor art.975 C.Civ.[art. 1562 și urm. NCC], creditorii pot în nume personal, să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor.

Cerința anteriorității creanței creditoarei în raport de actul fraudulos atacat nu este imperativă. După cum a consacrat doctrina (C. Stătescu, C.Bîrsan, ,,Drept civil. Teoria Generală a obligațiilor,, Edit. ALL 1995, paginile 308 și 310) și jurisprudența relevantă a instanțelor judecătorești (decizia nr.15/1962 a fostului Trib. Suprem citată de acești autori), atunci cînd debitorul încheie actul fraudulos cu scopul de a prejudicia un creditor viitor, acesta poate ataca actul respectiv chiar dacă este vorba despre un act încheiat anterior dreptului său de creanță atunci când sunt îndeplinite, și celelalte cerințe ale acțiunii revocatorii referitoare la prejudicierea recurentei, la complicitatea la fraudă a co-contractantei, la caracterul cert, lichid și exigibil al creanței acestei creditoare. (Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, Decizia civilă nr.463R/ 12 mai 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >