Acțiune pauliană. Posibilitatea creditorului de a-și valorifica creanța prin poprirea părților sociale ale debitorului

„Actiunea pauliana sau revocatorie este acea actiune prin care creditorul cere desfiintarea pe cale judecatoreasca a actelor juridice încheiate de debitor în frauda intereselor sale. 

Referitor la conditiile de admisibilitate, una dintre acestea o constituie crearea unui prejudiciu creditorului prin actul atacat, prejudicierea concretizându-se în faptul ca prin actele juridice încheiate, debitorul îsi creeaza sau îsi agraveaza starea de insolvabilitate. 

În acest sens este gresita sustinerea recurentei potrivit careia reclamanta–creditoare avea posibilitatea sa-si valorifice creanta prin poprirea partilor sociale pe care pârâta–recurenta le detinea la o societate. 

Astfel, dispozitiile art. 66 din Legea nr. 31/1990 prevad ca pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare. 

Prin urmare, o eventuala poprire s-ar putea înfiinta numai asupra partilor ce s-ar cuveni asociatilor  în urma lichidarii, nu si asupra partilor sociale pe care acestia le detin, opinie consacrata si în doctrina, respectiv jurisprudenta.” (Curtea de Apel Oradea, Decizia civilă nr. 983/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >