Acţiune privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare. Competența teritorială

20 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Acţiunea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui imobil are caracterul unei acţiuni personale imobiliare, iar competenţa teritorială de soluţionare a unei astfel de acţiuni, înregistrată înainte de data de 15 februarie 2013, se determină în condiţiile art. 5, art. 7 şi art. 10 pct. 1 din V.C.proc.civ., respectiv în condiţiile art. 107 – art. 110 şi art. 113 pct. 3 din N.C.proc.civ., pentru acţiunile formulate după această dată.

Fiind vorba de o competenţă teritorială de drept comun, regulile de invocare a unei eventuale excepţii de necompetenţă teritorială se circumscriu art. 130 C.proc.civ. Potrivit acestui text, poate fi invocată din oficiu numai necompetenţa generală, necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică. Conform art. 130 alin.3 C.proc.civ., necompetenţa teritorială de ordine privată (de drept comun) poate fi invocată doar de către pârât, prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe. (Tribunalul Galați, Sentinţa civilă nr. 325/24.03.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >