Actiunea pauliana. Note

12 februarie 2015 Drept Civil

Art. 1562 NCC- Notiunea: (1) Daca dovedeste un prejudiciu, creditorul poate cere sa fie declarate inopozabile fata de el actele juridice incheiate de debitor in frauda drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul isi creeaza sau isi mareste o stare de insolvabilitate.
(2) Un contract cu titlu oneros sau o plata facuta in executarea unui asemenea contract poate fi declarata inopozabila numai atunci cand tertul contractant ori cel care a primit plata cunostea faptul ca debitorul isi creeaza sau isi mareste starea de insolvabilitate.

Actiunea pauliana sau revocatorie este acea actiune prin care creditorul cere desfiintarea pe cale judecatoreasca a actelor juridice incheiate de debitor in frauda intereselor sale. Referitor la conditiile de admisibilitate, una dintre acestea o constituie crearea unui prejudiciu creditorului prin actul atacat, prejudicierea concretizandu-se in faptul ca prin actele juridice incheiate, debitorul isi creeaza sau isi agraveaza starea de insolvabilitate. [Curtea de Apel Oradea, Decizia civila nr. 983/2014, portal.just.ro]

Pentru a cauza un prejudiciu creditorului, constand in crearea sau accentuarea unei stari de insolvabilitate, actul atacat trebuie, mai intai, sa provoace o insaracire debitorului. Sunt, in mod neindoielnic, acte de insaracire cele care au ca efect iesirea unei valori active din patrimoniul debitorului, fara ca in locul acesteia el sa primeasca ceva in schimb. Exemplul tipic este donatia directa sau indirecta. Sunt acte de insaracire si cele cu titlu oneros in care valoarea prestatiilor este dezechilibrata, cum ar fi vanzarea unui bun al debitorului la unpret lezionar ori inchirierea unui asemenea bun pe o perioada indelungata in schimbul unei chirii derizorii. De asemenea, sunt acte de insaracire si acelea in care prestatiile partilor sunt echilibrate, daca s-au incheiat pentru a salva in bun al debitorului de la urmarirea iminenta a creditorului sau si, in acest scop, a primit in schimb bunuri care sunt usor de ascuns, cum sunt sumele de bani sau titlurile la purtator. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 773]

Actiunea pauliana nu sanctioneaza frauda in sine, ci consecintele sale patrimoniale, produse direct in patrimoniul debitorului. Deci, frauda produce pierdere indirecta pentru creditorul-reclamant si una directa pentru debitorul fraudulos; primului ii diminueaza gajul general, celui de-al doilea ii induce sau ii adanceste o stare de insolvabilitate. Actele prin care debitorul refuza sa se imbogateasca nu intra sub incidenta actiunii revocatorii, dupa cum nu intra aici nici actele generale de administrare a patrimoniului. Practic, insolvabilitatea se creeaza sau adanceste prin acte translative; debitorul isi instraineaza bunurile, care ar putea fi executate de creditorul sau.

Practic, vom avea de-a face cu donatii, vinderi cu pret derizoriu, schimburi pe bunuri ce pot fi mai usor de dosit de debitor etc., toate incheiate cu intentia de a face imposibila executarea sa de creditor. Nu de putine ori insa, aceste acte translative sunt simulate. De aceea, instrainarile pot sa fie doar fictive sau deghizate. In caz de fictivitate, creditorului ii va fi suficient sa denunte simulatia (printr-o actiune) cu efectul constatarii ca bunul nu a parasit niciodata patrimoniul debitorului sau, iar apoi sa inceapa urmarirea lui. Daca e vorba despre deghizarea unui act oneros intr-o liberalitate, creditorul va avea la indemana tot o actiune in simulatie si va putea urmari contrapartida patrimoniala obtinuta de debitorul sau. Concluzia este ca in cazurile de simulatie, denuntarea acesteia poate face inutila actiunea pauliana.  [P. Vasilescu, Drept civil. Obligatii, Editura Hamangiu 2012, p. 109]

De regula, plata facuta de catre debitor unuia dintre creditorii sai, chiar daca debitorul este insolvabil, nu poate fi atacata pe cale pauliana. In sustinerea acestei reguli au fost invocate mai multe argumente. S-a mentionat ca plata este un act neutru si nu de insaracire a debitorului, intrucat iesirea unei valori active din patrimoniul sau este compensata prin stingerea unei datotrii care-i greveaza pasivul. Totodata, s-a afirmat ca plata este un act necesar, care, in principiu, este la adapost de frauda. Nimic nu i se poate reprosa debitorului care a platit pe un creditor care s-a prezentat primul pentru a solicita plata, dovedindu-se mai diligent decat altii. Asa cum s-a spus, plata este „premiul cursei” dintre creditori. Acest rationament este pe deplin aplicabil atunci cand debitorul face o plata existenta, ce corespunde unei datorii exigibile. Ori de cate ori debitorul plateste din proprie initiativa o datorie de care nu este tinut (cum ar fi: plata unei datorii sub conditie suspensiva sau a unei obligatii naturale), actiunea pauliana devine admisibila. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 768]

Atunci cand debitorul incheie un act juridic prin care isi plateste o alta datorie, satisfacandu-si deci un alt creditor, acel act juridic nu poate fi atacat pe calea actiunii pauliene, considerandu-se ca diminuarea patrimoniului, desi reala, este insotita si de o corespunzatoare micsorare a pasivului patrimonial. In concluzie, admisibilitatea actiunii pauliene presupune existenta unui act juridic care sa aiba ca efect imputinarea patrimoniului debitorului, fara a fi insotit, corelativ, de plata unuia sau unora dintre creditori prin folosirea valorii patrimoniale obtinute de catre debitor prin incheierea actului. [ICCJ, Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1222/2014, www. scj.ro]

Art. 1563 NCC – Conditii privitoare la creanta: Creanta trebuie sa fie certa la data introducerii actiunii.

Creanta va trebui sa fie certa, dar nu cu data certa, pentru a se putea promova o actiune pauliana. [P. Vasilescu, Drept civil. Obligatii, Editura Hamangiu 2012, p. 110]

Art. 1563 C. civ. se rezuma sa prevada ca dreptul de creanta al creditorului trebuie sa fie cert la momentul introducerii actiunii. Aceasta nu inseamna ca exigibilitatea si lichiditatea creantei sunt indiferente pentru admisibilitatea actiunii pauliene, ci doar ca aceste cerinte trebuie indeplinite la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti de declarare pe cale pauliana a inopozabilitatii actului atacat si nu la data introducerii actiunii. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 770]

Titlul executoriu nu este o conditie necesara pentru admisibilitatea actiunii pauliene. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 772]

Art. 1564 NCC – Termen de prescriptie: Daca prin lege nu se prevede altfel, dreptul la actiune se prescrie in termen de un an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca prejudiciul ce rezulta din actul atacat.

In privinta prescriptiei extinctive, trebuie facuta distinctia intre prescriptibilitatea dreptului de creanta al creditorului si, respectiv, prescriptibilitatea dreptului de a formula actiunea revocatorie. Desi legea nu prevede, pentru admisibilitatea actiunii revocatorii este necesar ca dreptul de creanta al creditorului sa nu se fi prescris extinctiv. [F.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1660]

Art. 1565 NCC – Efectele admiterii actiunii: (1) Actul atacat va fi declarat inopozabil atat fata de creditorul care a introdus actiunea, cat si fata de toti ceilalti creditori care, putand introduce actiunea, au intervenit in cauza. Acestia vor avea dreptul de a fi platiti din pretul bunului urmarit, cu respectarea cauzelor de preferinta existente intre ei.
(2) Tertul dobanditor poate pastra bunul platind creditorului caruia profita admiterea actiunii o suma de bani egala cu prejudiciul suferit de acesta din urma prin incheierea actului. In caz contrar, hotararea judecatoreasca de admitere a actiunii revocatorii indisponibilizeaza bunul pana la incetarea executarii silite a creantei pe care s-a intemeiat actiunea, dispozitiile privitoare la publicitatea si efectele clauzei de inalienabilitate aplicandu-se in mod corespunzator.

Actiunea pauliana reprezinta o exceptie de la principiul relativitatii, in sensul ca, prin intermediul acesteia, daca va fi admisa, un contract aparent opozabil si prezumat opozabil pana la ramanerea definitiva a hotararii, de la data admiterii actiunii, devine inopozabil fata creditorul care a promovat actiunea pauliana. Prin urmare, actiunea pauliana este o actiune in inopozabilitate fata de creditorii care o promoveaza. [B. Oglinda, Dreptul afacerilor. Teoria generala. Contractul, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 359]

Actiunea revocatorie numita si actiunea pauliana, reglementata de art. 1562 – art. 1565 C. civ., este actiunea prin care creditorii unei persoane urmaresc sa obtina declararea inopozabilitatii actelor juridice frauduloase ale debitorului si care au adus atingere dreptului lor de gaj general, este vorba nu de revocarea actului juridic erga omnes, ci doar de inlaturarea opozabilitatii acelui act juridic fata de creditorul care a introdus actiunea sau care a intervenit pe parcursul unui astfel de proces. In acest sens se retine ca, actiunea pauliana nu reprezinta o actiune judiciara de realizare a creantei fata de debitor, cu atat mai mult o actiune de executare silita. [ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1396/2014, www. scj.ro]

Tertul dobanditor cu titlu oneros care a fost evins de catre creditor sau care, pastrand bunul l-a despagubit pe acesta, are un drept de regres impotriva debitorului, intemeiat, de cele mai multe ori, pe garantia de evictiune ce cade in sarcina acestuia. Intrucat obligatia de garantie este proprie numai contractelor cu titlu oneros, tertul dobanditor cu titlu gratuit nu are un drept de regres impotriva debitorului. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 777]

Cuvinte cheie: > > >