Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

14 iulie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Câtă vreme prejudiciul cauzat de către debitor a fost cunoscut de către creditor și putea fi reparat doar prin punerea în executare a unei hotărâri judecătorești prin care se stabilise obligația de plată a unei sume de bani în sarcina acestuia, de la data rămânerii definitive a hotărârii, din acel moment a început să curgă termenul de prescripție de un an de zile pentru promovarea acțiunii revocatorii, greșit instanța de fond reținând că a început să curgă din data la care s-a întabulat în cartea funciară contractul de vânzare cumpărare, moment la care însă nu exista un titlu executoriu în mâna creditorului reclamant care să-i permită repararea respectivului prejudiciu.

Fiind soluționată cauza de prima instanță fără a fi evocat fondul acesteia, față de solicitarea apelantului s-a dispus anularea sentinței cu trimiterea cauzei spre rejudecare, iar, întrucât s-a formulat și un apel incident de către intimații pârâți, cărora li se respinsese acțiunea reconvențională ca lipsită de interes, urmare a respingerii celei principale, s-a impus și admiterea acestuia în același sens. (Curtea de Apel Oradea – Secția I-a civilă, Decizia civilă nr. 55 din 6 februarie 2020, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >