Actul emis de şeful unei misiuni civile a UE nu reprezintă act cu caracter administrativ

O misiune civilă organizată în cadrul PSAC (Politici de Securitate şi Apărare Comune) a UE, fără personalitate juridică, subordonată Serviciului European de Acţiune Externă, neavând calitatea juridică de organism sau instituţie europeană, nu deţine capacitate juridică administrativă pentru a putea fi asimilată unei autorităţi publice în sensul art. 2 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 554/2004, astfel încât actul emis de şeful misiunii prin care unei persoane detaşate în cadrul acesteia i s-au comunicat unele aspecte legate de plata indemnizaţiei pentru concediul medical nu poate fi apreciat drept act administrativ în sensul legii contenciosului administrativ. (ÎCCJ, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >