Admisibilitatea acțiunii în constatarea dreptului de proprietate în condițiile nerespectării dispozițiilor Legii nr. 50/1991

”Prin cererea înregistrată, reclamanții  au solicitat să se constate că sunt proprietarii unui imobil casă de locuit P+1+M…

În fapt, casa de locuit a fost edificată de reclamanți începând cu anul 2006, lucrările fiind finalizate la începutul anului 2012. (…) Inițial, reclamanții au procedat la obținerea acordului Inspectoratului de Stat în Construcții Buzău nr 227/15.06.2006, au efectuat și proiectul locuinței ( extindere ) , proiect efectuat și vizat de ing.Arh.CV , au obținut autorizație de construcție nr 227/15.06.2006 , însă la finalizarea lucrării nu au solicitat și procesul verbal de recepție a lucrării, care alături de autorizația de construcție ar fi constituit actele de proprietate necesare la intabularea dreptului de proprietate la OCPI pentru imobilul casă de locuit (extindere). (…)

Instanța (…)

În conformitate cu dispozitiile art. 577 C.civ. constructiile si plantatiile si orice alte lucrari efectuate asupra unui imobil revin proprietarului acelui imobil daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel, iar potrivit dispozitiilor alin. 2 in cazul in care lucrarea este realizata de proprietarul imobilului cu materialele sale, dreptul de proprietate asupra lucrarii se naste in favoarea proprietarului imobilului din momentul inceperii lucrarii, pe masura realizarii ei.

Citeste mai mult  Atingere adusă vieții private. Condiția publicității pentru angajarea răspunderii civile

***Admisibilitatea acţiunii în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unor construcţii edificate fără autorizaţie de construcție***

In aceeasi masura, dispozitiile art. 579 C.civ. instituie doua prezumtii in favoarea proprietarului imobilului: aceea potrivit careia orice lucrare este facuta de acesta, pe cheltuiala lui si cea potrivit careia lucrarea ii apartine. (…) Coroborand declaratia martorului cu concluziile raportului de expertiza instanta va retine ca reclamantii au edificat pe terenul proprietatea acestora, incepand cu anul 2006, o constructie cu regim de inaltime parter, etaj si mansarda, cu suprafata construita de 237,11 mp.

Instanta invedereaza ca lipsa autorizatiei de construire nu conduce la inexistenta dreptului de proprietate al reclamantilor care au construit pe propriul teren, in exercitarea dreptului lor de dispozitie materiala asupra bunului propriu.

Finalitatea urmarita de edictarea Legii nr. 50/1991 este aceea a stabilirii unui cadru privind disciplina in constructii. Legea prevede si o serie de sanctiuni pentru incalcarea sa. Printre acestea, aplicarea de amenzi contraventionale si posibilitatea autoritatii publice cu competente in domeniu de a solicita instantei sa autorizeze desfiintarea constructiilor edificate fara sau cu nerespectarea autorizatiei de construire.

Citeste mai mult  Contestație la executare. Somație imobiliară. Imobil aflat în indiviziune

Instanta chemata sa constate existenta unui drept de proprietate al reclamantilor care au construit pe terenul propriu, reclamanti care au dobandit acest drept prin simplul fapt al construirii, nu poate conditiona admiterea actiunii de respectarea Legii nr. 50/1991.

In consecinta, retinand existenta constructiei si calitatea de proprietari ai terenului detinuta de reclamanti, facand aplicarea dispozitiilor art. 579 C.civ., va admite actiunea si va constata că reclamanții sunt proprietarii imobilului constructie P+1+M. (Judecătoria Buzău, Sentința civilă nr. 8579/2015, www.rolii.ro; definitivă)

Cuvinte cheie: >