Admisibilitatea apelului declarat pentru un inculpat decedat în cursul judecării cauzei în primă instanţă de apărătorul său ales

3 februarie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

Apelul declarat pentru un inculpat decedat în cursul judecării cauzei în primă instanţă de apărătorul său ales este admisibil.

În acest sens, Curtea are în vedere jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materie, care, prin decizia nr. 1257/27.02.2006 pronunţată în dosar nr. 30040/1/2005, a arătat că „în cadrul obligaţiilor decurgând din împuternicirea avocaţială se include aceea de a declara calea de atac deschisă părţii pe care o asistă. În acest caz, avocatul acţionează ca apărător al părţii la instanţa de apel, iar recursul poate fi declarat în această calitate şi nu ca reprezentant al părţii, în temeiul dispoziţiilor legale care prevăd că apărătorul poate declara recurs pentru titularul dreptului de recurs.” (Curtea de Apel Suceava, Decizia penală nr. 772/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >