Admisibilitatea clauzei penale în contractul individual de muncă

25 ianuarie 2019 Jurisprudenta

Curtea de Apel Bacău a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Art.38 din Codul Muncii coroborat cu art. 254 din Codul Muncii se interpretează în sensul că este admisibilă/inadmisibilă clauza penală într-un contract individual de muncă sau într-un act adiţional la contractul individual de muncă?

Asupra chestiunii de drept supuse dezlegării, Curtea de Apel Bacău reține că practica și doctrina nu au puncte de vedere unanime.

Astfel, pe de o parte drd. C. Bențe, președinte al Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii, opinează în articolul intitulat Considerații privind clauza penală în contractul individual de muncă (Revista Română de Dreptul Muncii cu numărul 4 din data de 30 aprilie 2015) că ”inserarea unei clauze prin care contravaloarea prejudiciului e stabilește în prealabil este inacceptabilă în cadrul unui contract individual de muncă, ea urmând să fie înlocuită de drept cu dispozițiile legale aplicabile în conformitate cu art. 57 alin. (4) din Codul Muncii.”

Citeste mai mult  ICCJ. Procedura insolvenței. Exercitarea acțiunii pauliene. Efecte

În același sens (nelegalitatea stabilirii anticipate a întinderii prejudiciului provocat angajatorului) este și decizia 1762/2012 a Curții de Apel Timișoara (lege5.ro) precum și decizia 1087/2016 a Curții de Apel Ploiești (euroavocatura.ro).

De asemenea, incompatibilitatea clauzei penale cu raporturile de muncă a fost apreciată (în cadrul tezei de doctorat) de către drd. Florin Radu-Gheorghe (coordonator prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu) care a redat opinia prof. I.T Ștefănescu conform căreia ”în dreptul muncii, chiar dacă nu există o reglementare expresă, se consideră că inserarea unei clauze penale în contractul de muncă în cazul răspunderii patrimoniale a salariatului nu este posibilă.”

Conform altor opinii (decizia 1140/2010 a Curții de Apel Ploiești), clauza penală este admisibilă pe tărâmul raporturilor de muncă.

S-a mai susținut și că o clauză penală ar fi admisibilă în cazul în care nu s-ar respecta obligația de confidențialitate asumată (Magda Volonciu în Codul Muncii. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-107, Ed. C.H. Beck, București 2007).

Opinia Curții de Apel Bacău este că o asemenea clauză nu este admisibilă în cadrul contractului individual de muncă sau într-un act adițional, fiind incompatibilă cu dispozițiile art. 38 coroborate cu cele ale art. 254 din Codul Muncii.

Citeste mai mult  Posibilitatea instituirii popririi asupra părților sociale

Termenul de soluționare a sesizării este 20.05.2019.

Cuvinte cheie: > > > >