Admisibilitatea înregistrării audio ca probă în cauzele având ca obiect ordonanță președințială

24 aprilie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Procedura de soluționare a ordonaței președințiale este reglementată de art. 999 NCPC, alin. (3) al acestui articol dispunând că judecata se face de urgență și cu precădere, nefiind admisibile probe a caror administrare necesită un timp indelungat.

Într-o speță având ca obiect stabilirea programului de vizită a minorului pe calea ordonanței președințiale, instanța a respins proba cu înregistrarea audio pe suport informatic, respectiv DVD, propusă de una dintre părți, în condițiile în care partea adversă a invocat că înregistrarea ar fi trucată.

Pentru a pronunța această soluție, instanța a reținut că nu se poate verifica veridicitatea înregistrării întrucât caracterul urgent al ordonanței președințiale nu permite efectuarea de verificări suplimentare.

Sentința civilă nr. 4517 din 14 aprilie 2017 a Judecătoriei Constanța poate fi consultată pe www.rolii.ro

Cuvinte cheie: > >