Admisibilitatea înregistrării audio realizate fără acordul persoanei înregistrate ca probă în procesul civil

19 octombrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Înregistrarea audio obținută cu ajutorul telefonului mobil nu poate fi admisă ca probă în procesul civil în condițiile în care, la momentul înregistrării, persoana cu care se discuta nu a avut cunoștință de faptul că este înregistrată.

Potrivit dispozițiilor art. 255 din noul Cod de Procedură Civilă, coroborate cu dispozițiile art. 341 noul Cod de Procedură Civilă, benzile de înregistrare a sunetului constituie mijloace materiale de probă admisibile, doar dacă nu au fost obținute prin încălcarea legii ori a bunelor moravuri, condiții pe care nu le îndeplinește înregistrarea audio, cât timp a fost realizată fără acordul persoanei înregistrate. (Tribunalul Neamț, Decizia civilă nr. 232/7 februarie 2017, www.rolii.ro)

În același sens: Tribunalul Sibiu

Cuvinte cheie: > >